ASP için strip_tag fonksiyonu

Aşağıdaki fonksiyonla, PHP dilindeki strip_tag fonksiyonunun yaptığı HTML taglarını kaldırma kodunun yaptığını ASP diliyle yapacaksınız. function strip_tags(unsafeString) dim regEx set regEx = new RegExp with regEx .Global = true .IgnoreCase = true .Pattern = "(\<(/?[^\>]+)\>)" end with strip_tags = regEx.Replace(unsafeString,…

Devamı