Windows Restart Logları

Windows server makinelerin restart, poweroff, shutdown gibi olayları System loglarının altında 1074 event idsi ile tutulur. Sistem loglarının altında bir filtreleme çalıştırıldığında listelenebilir. Aşağıdaki resimde Olay Görüntüleyici üzerinde Event # 1074 filtre uygulanmış görüntüsü bulunmaktadır.  

Devamı