Çok Kullanılan PowerCLI Komutları

Çok kullanılan vmware powercli komutlarını aşağıda listelemek istedim.Sürekli güncellenecektir. Sunucuya Bağlanma:Connect-VIServer -Server x.x.x.x -Protocol https -User root -Password xxxxxxVM’leri Listelemek:Get-VMSistemdeki snapshot`ları listelemek için;get-vm | get-snapshot | select name,vm,sizembBelirli bir sanal makinanin snapshot`ını silmek için;$sil=get-snapshot -vm "Sanal Makina" ; remove-snapshot -snapshot…

Devamı