Çok Kullanılan PowerCLI Komutları

Çok kullanılan vmware powercli komutlarını aşağıda listelemek istedim.Sürekli güncellenecektir.

Sunucuya Bağlanma:
Connect-VIServer -Server x.x.x.x -Protocol https -User root -Password xxxxxx

VM’leri Listelemek:
Get-VM

Sistemdeki snapshot`ları listelemek için;
get-vm | get-snapshot | select name,vm,sizemb

Belirli bir sanal makinanin snapshot`ını silmek için;
$sil=get-snapshot -vm "Sanal Makina" ; remove-snapshot -snapshot $sil

Sistemdeki sanal makinalarin hepsinin snapshot`ını oluşturmak için;
get-vm * | new-snapshot -name "Windows Update Yapilmadan Önce"

Sistemdeki tüm snapshot`ları silmek için;
foreach ($vm in get-vm | sort-object){
      $snaps = get-snapshot -vm $vm
      $vmname = $vm.name
        foreach ($snap in $snaps){
        $snapName = $snap.name
          if ($snapname -ne $null){
              #" "
              $strOut = "$vmname Sanal Sunucusunda $snapname isimli snapshot bulundu"
              $strOut | Out-Default
              $snap | select-object *

              # Sistem üzerindeki tüm snapshot listesini görüp silmek istemiyorsaniz asagidaki satiri siliniz..  

   remove-snapshot -snapshot $snap -confirm:$false
       }
       else {"$vmname Sanal Sunucusunda Snapshot Bulunamadi"}

    }
}


Sanal Makinaların VMWare Tools Versiyonu;
get-vm |% { get-view $_.id } | select Name, @{ Name=";ToolsVersion";; Expression={$_.config.tools.toolsVersion}}

Vmhost Sunucularının Versiyonu:
get-vmhost | where-object { $_.version -eq "4.1.0" } | select name,version

Consolidation İşlemine İhtiyaç Duyan Sanal Makinelerinizi Listeleme:
Get-VM | Where-Object {$_.Extensiondata.Runtime.ConsolidationNeeded}

Kaynak ve detaylı bilgi"Çok Kullanılan PowerCLI Komutları" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir. Hukuk firmaları ile beraber KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.


Detaylar için: http://www.cagripolat.com