Kişisel verileri silme yok etme anonim hale getirme süreleri

Kişisel verileri silme yok etme anonim hale getirme süreleri

29 mayıs 2017 de KVK kurulu tarafından çıkartılan taslak yönetmelikte bu ifade Madde 11 de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:


MADDE 11


(1) Veri sorumluları, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki süreleri dikkate alırlar:


a) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olanlar, yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde,


b) Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamamış olanlar, yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden otuz gün içerisinde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirirler.


(2) Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralıkları, faaliyet alanı ve sektörün özellikleri dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenebilir. Bu süre her halde doksan günden uzun olamaz.


(3) Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, birinci ve ikinci fıkrada belirlenen süreleri kısaltabilir."Kişisel verileri silme yok etme anonim hale getirme süreleri" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir. Hukuk firmaları ile beraber KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.


Detaylar için: http://www.cagripolat.com