Matlab Grafik Nasıl Çizdirilir?

Matlab’de grafikler “figure” penceresinde çizdirilir. Matlab’de en temel çizim fonksiyonu plot’dur. plot(x,y) şeklinde iki boyutlu grafik çizdirir. plot komutu x in her noktasına karşılık gelen y noktasını çizdirir. plot(y) şeklinde yazılırsa, 1,2,3,..,n (n y’nin eleman sayısı) elemanlarına sahip bir x dizisi varmış gibi davranarak x eksenini yaratır.

 

GENEL BİLGİLER:

xlabel(‘yazı’) Grafiğin x eksenini adlandırır.
ylabel(‘yazı’) Grafiğin y eksenini adlandırır.
title( ‘Başlık Buraya Yazılır’ ) Çizilen grafiğe başlık verir.
legend komutu ile gösterge eklenmesi sağlanır. Genel yazım şekli legend(Str1,str2,str3,..,pos) şeklindedir. Pos burada yazının nerde duracağını gösterir. Eğer pos:
0 ise Otomatik en iyi yeri bul demektir.
1 ise Sağ üst köşeye yerleştirir.
2 ise Sol üst köşeye yerleştirir.
3 ise Sol alt köşeye yerleştirir.
4 ise Sağ alt köşeye yerleştirir.
-1 ise Grafiğin sağına yerleştirir.

 

Çizgilerin görünümü değiştirmek için:
plot(x,y,’-o’), plot(x,y,’-*’), plot(x,y,’-+’), plot(x,y,’-^’), plot(x,y,’-.’) gibi şekiller kullanılabilir.

 

Çizgileri renklendirmek için;
plot(x,y,’r’) kırmızı(red), plot(x,y,’k’) siyah, plot(x,y,’b’) mavi (blue), plot(x,y,’g’) yeşil (green) yazılarak yapılır.

 

Aynı eksen takımına farklı grafikleri çizdirmek için “hold on” ve “hold off” komutları kullanılır. Bu iki komut arasına yazılan her türlü grafiğin çizimi aynı eksen takımında gösterilir.

 

Aynı düzlemle bağımsız birden çok grafik çizmek için subplot komutu kullanılır. Genel formatı subplot(m,n,p) şeklindedir. m satır sayısını, n sütun sayısını, p ise indexi gösterir.

 

Izgara şeklinde çizgilerin görünmesi için “grid on” komutu kullanılır. Tek başına “grid” yazmakta ızgaranın görüntülenmesini ve kaldırılmasını sağlar.

 

axis([Xmin Xmax Ymin Ymax]) fonksiyonu, eksenlerin en küçük ve en büyük değerlerini ayarlar. axis equal ise x ve y eksenlerindeki ölçek faktörünü (büyüme ve küçülme oranlarını) eşitler.

 

Örnek görsel şu kodla oluşturulmuştur:

x = -pi:.1:pi;y = sin(x);plot(x,y,'b')
hold on
x = -pi:.1:pi;y = cos(x);plot(x,y,'r')

Kaynak"Matlab Grafik Nasıl Çizdirilir?" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir. Hukuk firmaları ile beraber KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.


Detaylar için: http://www.cagripolat.com