Matlab if else while ve for Döngüleri

Bildiğiniz koşullar programcılığın olmazsa olmaz konularından biridir. Aşğıda MATLAB için kullanabileceğiniz koşullu yapıları bulabilirsiniz.

İf-Else Yapısı:

    if   koşul
         işlemler….
    end

   if koşul

         işlemler…
    else
         işlemler…
    end


    if koşul
        işlemler…
     elseif koşul
        işlemler…
     end


Switch-Case Yapısı:

switch durum
case durum1
işlem1…
case durum2
işlem2…
otherwise
işlem3… (Bu kısım kullanıcıya bağlı)
end

 

For Döngüsü:

for i=başlagıç:artışmiktarı:sondeğer  (i, Tam sayı(integer))
işlemler…
end


While Döngüsü:

 while koşul
işlemler…
end

 

Örnekler:

Kullanıcı ekrandan öğrencinin notunu girsin. Eğer öğrenci 60 ve 60′dan yukarı not almış ise o zaman ‘Öğrenci sınavı geçti.’ , eğer değil ise ‘Öğrenci sınavdan kaldı’ mesajı versin.

sinav_notu = input(‘Ögrencinin notunu giriniz ‘);

if sinav_notu >= 60
disp(‘Ögrenci sinavı gecti’)
else
disp(‘Ögrenci sinavdan kaldi’)
end


For Örneği:


for i=1:3:10

a = i;

b = i^2;

fprintf('%d, %d \n',a,b)

end"Matlab if else while ve for Döngüleri" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir. Hukuk firmaları ile beraber KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.


Detaylar için: http://www.cagripolat.com