Outlook hata kodları

        HATA KODU                  HATA TÜRÜ                                            AÇIKLAMA

        0x800CCC00       LOAD_SICILY_FAILED               Kimlik Doğrulama yüklenemedi. 
        0x800CCC01       INVALID_CERT_CN                   Sertifika içeriği geçersiz. 
        0x800CCC02       INVALID_CERT_DATE                Sertifika tarihi geçersiz.         
        0x800CCC03       ALREADY_CONNECTED              Kullanıcı zaten bağlı. 
        0x800CCC04       CONN 
        0x800CCC05       NOT_CONNECTED                    Sunucuya bağlı değil. 
        0x800CCC06       CONN_SEND 
        0x800CCC07       WOULD_BLOCK 
        0x800CCC08       INVALID_STATE 
        0x800CCC09       CONN_RECV 
        0x800CCC0A       INCOMPLETE                          İletiyi karşıdan yükleme işlemi tamamlanmadı. 
        0x800CCC0B       BUSY                                    Sunucu veya posta teslim aracı meşgul. 
        0x800CCC0C       NOT_INIT 
        0x800CCC0D       CANT_FIND_HOST                   Sunucu bulunamıyor.         
        0x800CCC0E       FAILED_TO_CONNECT              Sunucuya bağlanılamıyor.         
        0x800CCC0F       CONNECTION_DROPPED           Bağlantı kapalı.         
        0x800CCC10       INVALID_ADDRESS                  Sunucu adresi tanımıyor.         
        0x800CCC11       INVALID_ADDRESS_LIST          Sunucu posta listesini tanımıyor. 
        0x800CCC12       SOCKET_READ_ERROR            WINSOCK isteği gönderilemiyor. 
        0x800CCC13       SOCKET_WRITE_ERROR          Winsock yanıtı okunamıyor. 
        0x800CCC14       SOCKET_INIT_ERROR             Winsock başlatılamıyor. 
        0x800CCC15       SOCKET_CONNECT_ERROR      Windows Socket açılamıyor. 
        0x800CCC16       INVALID_ACCOUNT                 Kullanıcı hesabı tanınmıyor. 
        0x800CCC17       USER_CANCEL                        Kullanıcı işlemi iptal etti. 
        0x800CCC18       SICILY_LOGON_FAILED           Oturum açılamadı. 
        0x800CCC19       TIMEOUT 
        0x800CCC1A       SECURE_CONNECT_FAILED       Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak bağlanılamıyor.
 
WINSOCK Hataları 
—————————   
 
        HATA KODU                         HATA TÜRÜ                                                   AÇIKLAMA

 

        0x800CCC40       WINSOCK_WSASYSNOTREADY              Ağ alt sistemi kullanılamıyor. 
        0x800CCC41       WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED     Windows Sockets bu uygulamayı destekleyemiyor. 
        0x800CCC42       WINSOCK_WSAEPROCLIM 
        0x800CCC43       WINSOCK_WSAEFAULT                       Hatalı adres. 
        0x800CCC44       WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP         Windows Sockets yüklenemiyor. 
        0x800CCC45       WINSOCK_WSAEINPROGRESS              İşlem sürüyor. Bu hata, engelleme işlemi yürütülürken bir Windows Sockets API’sı çağrılırsa oluşur.
 
Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Hataları 
———————————————————————
 
        HATA KODU                    HATA TÜRÜ                                                  AÇIKLAMA

 

        0x800CCC60       SMTP_RESPONSE_ERROR                        Geçersiz yanıt. 
        0x800CCC61       SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE          Bilinmeyen hata kodu. 
        0x800CCC62       SMTP_500_SYNTAX_ERROR                     Söz dizimi hatası verildi. 
        0x800CCC63       SMTP_501_PARAM_SYNTAX                     Parametre sözdizimi yanlış. 
        0x800CCC64       SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL              Komut uygulanamadı. 
        0x800CCC65       SMTP_503_COMMAND_SEQ                     Komut sıralaması düzgün değil. 
        0x800CCC66       SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL   Komut uygulanamadı. 
        0x800CCC67       SMTP_421_NOT_AVAILABLE                    Komut kullanılamıyor. 
        0x800CCC68       SMTP_450_MAILBOX_BUSY                     Posta kutusu kilitli ve meşgul. 
        0x800CCC69       SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND            Posta kutusu bulunamadı. 
        0x800CCC6A       SMTP_451_ERROR_PROCESSING             İsteğin yürütülmesinde hata. 
        0x800CCC6B       SMTP_551_USER_NOT_LOCAL                 Kullanıcı posta kutusu biliniyor, ancak posta kutusu bu sunucuda değil. 
        0x800CCC6C       SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE           İletileri depolayacak yer yok. 
        0x800CCC6D       SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW            Depolama sınırı aşıldı. 
        0x800CCC6E       SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX         Posta kutusu adı sözdizimi geçersiz. 
        0x800CCC6F       SMTP_554_TRANSACT_FAILED                 İşlem başarısız. 
        0x800CCC78       SMTP_REJECTED_SENDER                       Gönderen tanınmıyor. Bu, Yanıtla alanında hatalı e-posta adresi olmasından kaynaklanır. 
        0x800CCC79       SMTP_REJECTED_RECIPIENTS                  Sunucu alıcıları reddetti. 
        0x800CCC7A       SMTP_NO_SENDER                                 Gönderen adresi belirtilmedi. 
        0x800CCC7B       SMTP_NO_RECIPIENTS                           Alıcı belirtilmedi.
  
Postane İletişim Kuralları sürüm 3 (POP3) Hataları 
————————————————————————- 
 
        HATA KODU                HATA TÜRÜ                                                   AÇIKLAMA

 

        0x800420CB        POP3_NO_STORE                       Posta sunucuda depolanamıyor. 
        0x800CCC90       POP3_RESPONSE_ERROR             İstemci yanıtı geçersiz. 
        0x800CCC91       POP3_INVALID_USER_NAME          Geçersiz kullanıcı adı veya kullanıcı bulundu. 
        0x800CCC92       POP3_INVALID_PASSWORD          Hesabın parolası geçersiz.
        0x800CCC93       POP3_PARSE_FAILURE                 Yanıt yorumlanamıyor. 
        0x800CCC94       POP3_NEED_STAT                        STAT Komutu gerekli. 
        0x800CCC95       POP3_NO_MESSAGES                    Sunucuda ileti yok. 
        0x800CCC96       POP3_NO_MARKED_MESSAGES       Almak üzere işaretlenen ileti yok. 
        0x800CCC97       POP3_POPID_OUT_OF_RANGE       İleti Kimliği aralık dışında.
 
HTTP Postası Hatası 
——————————
 
        HATA KODU                      HATA TÜRÜ                                             AÇIKLAMA

 

        0x800CCC31     Hatalı İstek Yapılandırması         Hatalı veya yanlış biçimlendirilmiş istek.
 
 
Ağ Haber Aktarım Protokolü (NNTP) Hataları 
—————————————————————
 
 
        HATA KODU                    HATA TÜRÜ                                             AÇIKLAMA

 

        0x800CCCA0       NNTP_RESPONSE_ERROR          Haber sunucusu yanıtı hatası. 
        0x800CCCA1       NNTP_NEWGROUPS_FAILED       Haber grubu erişimi başarısız. 
        0x800CCCA2       NNTP_LIST_FAILED                  Sunucuya gönderilen LIST komutu başarısız. 
        0x800CCCA3       NNTP_LISTGROUP_FAILED        Liste görüntülenemiyor. 
        0x800CCCA4       NNTP_GROUP_FAILED              Grup açılamıyor. 
        0x800CCCA5       NNTP_GROUP_NOTFOUND        Grup sunucuda yok. 
        0x800CCCA6       NNTP_ARTICLE_FAILED            İleti sunucuda yok. 
        0x800CCCA7       NNTP_HEAD_FAILED                 İleti üstbilgisi bulunamadı. 
        0x800CCCA8       NNTP_BODY_FAILED                 İleti gövdesi bulunamadı. 
        0x800CCCA9       NNTP_POST_FAILED                 Sunucuya gönderilemiyor. 
        0x800CCCAA       NNTP_NEXT_FAILED                 Sonraki ileti açılamıyor. 
        0x800CCCAB       NNTP_DATE_FAILED                  Tarih görüntülenemiyor. 
        0x800CCCAC       NNTP_HEADERS_FAILED            Üstbilgiler görüntülenemiyor. 
        0x800CCCAD       NNTP_XHDR_FAILED                  MIME üstbilgileri görüntülenemiyor. 
        0x800CCCAE       NNTP_INVALID_USERPASS          Geçersiz kullanıcı veya parola.
 
 
Uzaktan Erişim Hizmeti (RAS) Hataları 
——————————————————
 
        HATA KODU                       HATA TÜRÜ                                         AÇIKLAMA        

 

        0x800CCCC2       RAS_NOT_INSTALLED                  RAS/DUN yüklü değil. 
        0x800CCCC3       RAS_PROCS_NOT_FOUND            RAS/DUN işlemi bulunamadı. 
        0x800CCCC4       RAS_ERROR                              RAS/DUN hatası verildi. 
        0x800CCCC5       RAS_INVALID_CONNECTOID         Bağlantı simgesi bozuk veya yok. 
        0x800CCCC6       RAS_GET_DIAL_PARAMS              Çevirme ayarlarını alma hatası. 
 
 
Internet İleti Erişim Protokolü (IMAP) Hataları 
—————————————————————
 
        HATA KODU                        HATA TÜRÜ                                    AÇIKLAMA       

 

        0x800CCCD1       IMAP_LOGINFAILURE                    Oturum açılamadı. 
        0x800CCCD2       IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE        İleti etiketli. 
        0x800CCCD3       IMAP_BAD_RESPONSE                   İsteğe verilen yanıt geçersiz. 
        0x800CCCD4       IMAP_SVR_SYNTAXERR                 Sözdizimi hatası. 
        0x800CCCD5       IMAP_NOTIMAPSERVER                 IMAP sunucusu değil. 
        0x800CCCD6       IMAP_BUFFER_OVERFLOW             Arabellek sınırı aşıldı. 
        0x800CCCD7       IMAP_RECVR_ERROR                    Kurtarma hatası. 
        0x800CCCD8       IMAP_INCOMPLETE_LINE               Eksik veri. 
        0x800CCCD9       IMAP_CONNECTION_REFUSED        Bağlantıya izin verilmiyor. 
        0x800CCCDA       IMAP_UNRECOGNIZED_RESP          Yanıt tanınmıyor. 
        0x800CCCDB      IMAP_CHANGEDUID                       Kullanıcı Kimliği değiştirilmiş. 
        0x800CCCDC      IMAP_UIDORDER                          User ID komutu başarısız. 
        0x800CCCDD      IMAP_UNSOLICITED_BYE                Beklenmedik bir şekilde bağlantı kesilmesi. 
        0x800CCCDE      IMAP_IMPROPER_SVRSTATE            Geçersiz sunucu durumu.
        0x800CCCDF      IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE            İstemciye yetki verilemiyor. 
        0x800CCCE0      IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS       Başka yetkilendirme türü yok."Outlook hata kodları" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir. Hukuk firmaları ile beraber KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.


Detaylar için: http://www.cagripolat.com