SSH Komutları

SSH bağlantısı yapmak için kullanılan putty programını da şu adresten indirebilirsiniz.

ls Dizinde bulunan herşeyi listeler. 
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler. 
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler. 
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar. 
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar. 
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar. 
cp Dosyayı kopyalar. 
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir. 
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar. 
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar. 
rm Dosya silmenizi sağlar. 
rm -rf Dizin silmenizi sağlar. 
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar. 
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar. 
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar. 
pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler. 
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar. 
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar. 
lynx Belirtilen siteyi görüntüler. 
df Harddisk istatistiklerini gösterir. 
quota Disk kullanımınızı gösterir. 
uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir. 
whoami Kendi bilgilerinizi gösterir. 
who Sunucuya bağlı olanları gösterir. 
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir. 
whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir. 
BitchX IRC programını çalıştırır. 
mail Postalarınızı kontrol eder. 
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir. 
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir. 
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir. 
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur. 
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur. 
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur. 
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir. 
man Komut hakkında yardım görüntüler 
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar. 
vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz) 
ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr 
ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2 
reboot: Sunucuya restart atar 
service mysql restart: mysql restart atar 
service httpd restart: apache ye rest atar 
service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır 
apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar 
service apf restart : apf ye restart atar 
netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir 
netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür) 
pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar. 
top : Sistem cpu kulalnımını gösterir. 
uptime : Uptime Durumu 
IP BAN

ip banlama 
iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP 
ip ban kaldırma 
iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP 
Servera dosya çekme

wget indirilecekdosyaadresi 
Zip açma

unzip dosya.zip 
tar.gz açma

tar -zxvf dosya.tar.gz 
gzip açma

gunzip dosya.tar.gz 
Dosya sıkıştırmak

tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya 
Sql Yükleme

mysql -h dbname -u dbuser -p dbpasword < dbname.sql 

kaynak"SSH Komutları" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir. Hukuk firmaları ile beraber KVKK teknik uyum danışmanlığı yapmaktadır.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.


Detaylar için: http://www.cagripolat.com