Windows hata mesajlarının anlamları nelerdir?

0 İşlem başarıyla tamamlandı. 
1 Yanlış işlev. 
2 Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. 
3 Sistem belirtilen yolu bulamıyor. 
4 Sistem dosyayı açamıyor. 
5 Erişim engellendi. 
6 İşleyici geçersiz. 
7 Depo denetim blokları zarar görmüş. 
8 Bu komutu işlemek için yeterli depolama yeri yok. 
9 Depolama denetim blok adresi geçersiz. 
10 Ortam geçersiz. 
11 Geçersiz biçimdeki bir program yüklenmek istendi. 
12 Erişim kodu geçersiz. 
13 Veri geçersiz. 
14 Bu işlemi tamamlamak için kullanılabilecek yeterli depolama alanı yok. 
15 Sistem belirtilen sürücüyü bulamıyor. 
16 Dizin kaldırılamıyor. 
17 Sistem dosyayı farklı bir disk sürücüsüne taşıyamıyor. 
18 Başka dosya yok. 
19 Yazma koruması var. 
20 Sistem belirtilen aygıtı bulamıyor. 
21 Aygıt hazır değil. 
22 Aygıt komutu algılayamıyor. 
23 Veri hatası 
24 Program bir komut gönderdi ancak komut uzunluğu yanlış. 
25 Sürücü disk üzerinde belirli bir alanı veya izi bulamıyor. 
26 Belirtilen diske veya diskete erişilemiyor. 
27 Sürücü, istenen kesimi bulamıyor. 
28 Yazıcıda kağıt yok. 
29 Sistem belirtilen aygıta yazamıyor. 
30 Sistem belirtilen aygıttan okuyamıyor. 
31 Sisteme bağlı bir aygıt çalışmıyor. 
32 Dosya başka bir işlem tarafından kullanıldığından bu işlem dosyaya erişemiyor. 
33 Başka bir işlem dosyanın bir bölümünü kilitlediğinden bu işlem dosyaya erişemiyor. 
34 Sürücüde yanlış disket var. %2 (Birim Seri Numarası: %3) disketini %1 sürücüsüne yerleştirin. 
36 Paylaşım için çok fazla sayıda dosya açık. 
38 Dosya sonuna gelindi. 
39 Disk dolu. 
50 Ağ isteği desteklenmiyor. 
51 Uzaktaki bilgisayar geçerli değil. 
52 Ağda yinelenen bir ad var. 
53 Ağ yolu bulunamadı. 
54 Ağ meşgul. 
55 Belirtilen ağ kaynağı veya aygıtı artık geçersiz. 
56 Ağ BIOS komutu sınırına ulaşıldı. 
57 Bir ağ bağdaştırıcısı donanım hatası oluştu. 
58 Belirtilen sunucu istenen işlemi yürütemez. 
59 Beklenmeyen ağ hatası oluştu. 
60 Uzaktaki bağdaştırıcı uyumsuz. 
61 Yazıcı kuyruğu dolu. 
62 Yazdırılmayı bekleyen dosyanın saklanacağı alan sunucuda geçerli değil. 
63 Yazdırılmayı bekleyen dosya silindi. 
64 Belirtilen ağ adı artık geçersiz. 
65 Ağ erişimi engellendi. 
66 Ağ kaynağı türü yanlış. 
67 Ağ adı bulunamadı. 
68 Yerel bilgisayarın ağ bağdaştırıcı kartı için ad sınırı aşıldı. 
69 Ağ BIOS oturumu sınırı aşıldı. 
70 Uzaktaki sunucu durdurulmuş veya halen başlatma işlemi sürüyor. 
71 Bu uzaktaki bilgisayarın kabul edebileceği sayıda bağlantı kurulmuş olduğundan, şu anda daha fazla bağlantı yapılamaz. 
72 Belirtilen yazıcı veya disk aygıtı durdurulmuş. 
80 Dosya var. 
82 Dizin veya dosya oluşturulamaz. 
83 INT 24 için hata 
84 Bu işlemi yürütmek için gereken yükleme geçersiz. 
85 Yerel aygıt adı halen kullanılıyor. 
86 Belirtilen ağ parolası geçersiz. 
87 Parametre hatalı. 
88 Ağ üzerinde yazma hatası oluştu. 
89 Sistem bu anda başka bir işlemi başlatamaz. 
100 Bir başka sistem semaforu oluşturulamaz. 
101 Dışlanmış semafor bir başka işleme ait. 
102 Semafor ayarlanmış ve kapatılamaz. 
103 Semafor yeniden ayarlanamaz. 
104 Kesme anında dışlanmış semafor istenemez. 
105 Bu semaforun önceki sahipliği sona erdi. 
106 %1 sürücüsüne disket yerleştirin. 
107 Diğer disket yerleştirilmediği için program durdu. 
108 Disket bir başka işlem tarafından kullanılıyor veya kilitli. 
109 Boru sonlandı. 
110 Sistem, belirtilen aygıtı veya dosyayı açamadı. 
111 Dosya adı çok uzun. 
112 Diskte yeterli yer yok. 
113 Geçerli başka iç dosya tanımlayıcı yok. 
114 Hedef iç dosya tanımlayıcısı hatalı. 
117 Uygulama programı tarafından yapılan IOCTL yanlış. 
118 Yazarken doğrula anahtarı parametresinin değeri yanlış. 
119 Sistem, istenen komutu desteklemiyor. 
120 Bu işlev sadece Win32 kipinde geçerli. 
121 Semafor zaman aşımı süresi geçildi. 
122 Sistem çağrısına aktarılan verialanı çok küçük. 
123 Dosya adı, dizin adı veya birim etiketi sözdizimi hatalı. 
124 Sistem çağrısı seviyesi hatalı. 
125 Diskin birim etiketi yok. 
126 Belirtilen birim bulunamadı. 
127 Belirtilen yordam bulunamadı. 
128 Bekleyen alt işlem yok. 
129 %1 uygulaması Win32 kipinde çalıştırılamaz. 
130 Ham disk G/Ç işleminden farklı bir işlem için, açık bir disk bölümlemesinde bir dosya tutamağı kullanma isteği. 
131 Dosya işaretçisini dosya başından daha geriye taşıma isteğinde bulunuldu. 
132 Dosya işaretçisi belirtilen aygıt veya dosyaya ayarlanamaz. 
133 Bir JOIN veya SUBST komutu, daha önceden birleştirilmiş sürücüleri içeren bir sürücü için kullanılamaz. 
134 Halen birleştirilmiş bir sürücüde JOIN veya SUBST komutu kullanılmak istendi. 
135 Halen atanmış bir sürücüde JOIN veya SUBST komutu kullanılmak istendi. 
136 Sistem, birleştirilmemiş bir sürücünün JOIN özelliğini silmeyi denedi. 
137 Sistem, atanmamış bir sürücünün atamasını silmeyi denedi. 
138 Sistem, sürücüyü birleştirilmiş bir sürücüdeki bir dizine birleştirmeyi denedi. 
139 Sistem, sürücüyü atanmış bir sürücüdeki bir dizine atamayı denedi. 
140 Sistem, sürücüyü atanmış bir sürücünün bir dizinine birleştirmeyi denedi. 
141 Sistem, bir sürücüyü birleştirilmiş bir sürücünün bir dizinine atamayı denedi. 
142 Sistem şu anda JOIN veya SUBST komutu yürütemez. 
143 Sistem, bir sürücüyü, aynı sürücüdeki bir dizine birleştiremez veya atayamaz. 
144 Dizin, kök dizinin bir alt dizini değil. 
145 Dizin boş değil. 
146 Belirtilen yol bir atama tarafından kullanılıyor. 
147 Bu komutu yürütmek için yeterli kaynak yok. 
148 Belirtilen yol şu anda kullanılamaz. 
149 Daha önceki bir atamanın hedefi olan bir sürücünün dizini için bir sürücü ataması veya birleştirmesi istendi. 
150 Sistem izleme bilgisi, CONFIG.SYS dosyasında belirtilmemiş veya izleme kapatılmış.
[Flood Yaptınız.Mesajlarınız Otomatik Olarak Birleştirdi.Dikkat Edelim Lütfen]
151 DosMuxSemWait için belirtilen semafor eylemi sayısı yanlış. 
152 DosMuxSemWait çalışmadı; çok sayıda semafor halen ayarlı durumda. 
153 DosMuxSemWait listesi yanlış. 
154 Girdiğiniz birim etiketi, hedef dosya sisteminin etiket karakteri sınırını aşıyor. 
155 Bir başka iş parçacığı oluşturulamaz. 
156 Alıcı işlemi sinyali reddetti. 
157 Bölüt halen silinmiş durumda ve kilitlenemez. 
158 Bölüt halen kilitsiz. 
159 İş parçacığı kimliğinin adresi hatalı. 
160 DosExecPgm’e aktarılan bağımsız değişken hatalı. 
161 Belirtilen yol geçersiz. 
162 Bir sinyal halen bekliyor. 
164 Sistemde daha fazla iş parçacığı oluşturulamaz. 
167 Dosyanın bir bölümü kilitlenemiyor. 
170 İstenen kaynak kullanımda. 
173 Bir kilitleme isteği, sağlanan iptal alanı için önemli değil. 
174 Dosya sistemi kilitleme türündeki çok küçük değişiklikleri desteklemez. 
180 Sistem, doğru olmayan bir bölüt numarası algıladı. 
182 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
183 Halen varolan bir dosya oluşturulamaz. 
186 Aktarılan bayrak yanlış. 
187 Belirtilen sistem semaforu adı bulunamadı. 
188 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
189 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
190 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
191 %1, Win32 kipinde çalıştırılamaz. 
192 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
193 %1 geçerli bir Win32 uygulaması değil. 
194 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
195 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
196 İşletim sistemi bu uygulama programını çalıştıramıyor. 
197 İşletim sistemi şu anda bu uygulamayı çalıştıracak biçimde yapılandırılmamış. 
198 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
199 İşletim sistemi bu uygulama programını çalıştıramıyor. 
200 Kod bölütü 64KB’ye eşit veya ondan büyük olamaz. 
201 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
202 İşletim sistemi %1′i çalıştıramıyor. 
203 Sistem, girilen ortam seçeneğini bulamadı. 
205 Komut alt ağacında, sinyal tutucusu olan işlem yok. 
206 Dosya adı veya uzantısı çok uzun. 
207 Halka 2 yığını kullanımda. 
208 Gelen dosya adı karakterleri, * veya ? hatalı girildi veya çok fazla genel dosya adı karakteri belirtildi. 
209 Postalanan sinyal yanlış. 
210 Sinyal tutucusu ayarlanamıyor. 
212 Bölüt kilitli ve yeniden ayrılamaz. 
214 Çok fazla devingen bağlantı birimi, bu programa veya devingen bağlantı birimine bağlanmış. 
215 LoadModule içine içiçe çağrılar yerleştirilemez . 
230 Boru durumu geçersiz. 
231 Tüm boru örnekleri meşgul. 
232 Boru kapatılıyor. 
233 Borunun diğer ucunda işlem yok. 
234 Başka veri var. 
240 Oturum iptal edildi. 
254 Belirtilen uzatılmış öznitelik adı geçersizdi. 
255 Uzatılmış öznitelikler tutarsız. 
259 Başka veri yok. 
266 Copy API kullanılamaz. 
267 Dizin adı geçersiz. 
275 Uzatılmış öznitelikler arabelleğe sığmadı. 
276 Bağlı dosya sistemindeki uzatılmış öznitelik dosyası bozuk. 
277 Uzatılmış öznitelik tablo dosyası dolu. 
278 Belirtilen uzatılmış öznitelik tutamağı geçersiz. 
282 Bağlı dosya sistemi, uzatılmış öznitelikleri desteklemiyor. 
288 Zaman uyumu sağlayıcısını bırakma, arayana ait değil. 
298 Bir semafora çok fazla gönderme var. 
299 Read/WriteProcessMemory isteğinin sadece bir parçası tamamlandı. 
317 Sistem, %2 için ileti dosyası içinde 0x%1 ileti numarası için iletiyi bulamıyor. 
487 Geçersiz adrese erişim isteği. 
534 Aritmetik sonuç 32 biti aşıyor. 
535 Borunun diğer ucunda bir işlem var. 
536 Borunun diğer ucunu açmak için bir işlem bekleniyor. 
994 Uzatılmış özniteliklere erişim engellendi. 
995 Bir iş parçacığı çıkışı veya bir uygulama isteği nedeniyle G/Ç işlemi iptal edildi. 
996 Çakışan G/Ç eylemi, sinyal verilmiş durumda değil. 
997 Çakışan G/Ç işlemi yürütülüyor. 
998 Bellek konumuna geçersiz erişim. 
999 Sayfa içi işlem gerçekleştirme hatası.
[Flood Yaptınız.Mesajlarınız Otomatik Olarak Birleştirdi.Dikkat Edelim Lütfen]
1001 Çok fazla içiçe çağırma var, yığın doldu. 
1002 Pencere, gönderilmiş ileti için çalışamaz. 
1003 Bu işlev tamamlanamıyor. 
1004 Geçersiz bayraklar. 
1005 Birim, tanınan bir dosya sistemi içermiyor. Lütfen tüm gereken dosya sistemi sürücülerinin yüklü olduğundan ve birimin bozuk olmadığından emin olun. 
1006 Bir dosya birimi, açık dosya artık geçerli olmayacak biçimde dışarıdan değiştirilmiş. 
1007 İstenen işlem tam ekran kipinde yürütülemez. 
1008 Varolmayan bir attempt was made to reference a token that does not exist. 
1009 Yapılandırma kayıt defteri veri tabanı bozuk. 
1010 Yapılandırma kayıt defteri anahtarı geçersiz. 
1011 Yapılandırma kayıt defteri anahtarı açılamadı. 
1012 Yapılandırma kayıt defteri anahtarı okunamadı. 
1013 Yapılandırma kayıt defteri anahtarı yazılamadı. 
1014 Kayıt Defteri veri tabanındaki dosyalardan birinin , bir günlük veya farklı kopyanın kullanımı ile kurtarılması gerekti. Kurtarma başarılı oldu. 
1015 Kayıt Defteri bozuk. Kayıt Defteri bilgilerini içeren dosyalardan birinin yapısı bozuk veya dosyanın bellekteki sistem görüntüsü bozuk veya dosyanın diğer kopyası veya günlük eksik veya bozuk olduğundan dosya kurtarılamadı. 
1016 Kayıt Defteri tarafından başlatılan bir G/Ç işlemi kurtarılamaz biçimde başarısız oldu. Kayıt Defteri, kendi sistem görüntüsünü içeren dosyalardan birini okuyamadı, yazamadı veya yaslayamadı. 
1017 Sistem, Kayıt Defteri’ndeki bir dosyayı yüklemek veya dosyayı geri yüklemek istedi. Ancak belirtilen dosya Kayıt Defteri dosyası biçiminde değil. 
1018 Silmek üzere imlenmiş bir Kayıt anahtarına geçersiz işlem yapılmak istendi. 
1019 Sistem, Kayıt Defteri günlüğünde gereken alanı ayıramadı. 
1020 Halen alt anahtarları veya değerleri olan Kayıt Defteri anahtarına, sembolik bağ oluşturulamadı. 
1021 Geçici üst anahtar altında kalıcı alt anahtar oluşturulamadı. 
1022 Bir uyarı değişikliği isteği tamamlandı ve bilgi, çağıranın önbelleğine geri dönmedi. Şimdi çağıranın, değişiklikleri bulmak için dosyaları sayması gerekiyor. 
1051 Diğer çalışan hizmetlerin bağlı olduğu bir hizmete bir durdurma denetimi gönderildi. 
1052 gerekli denetim bu hizmet için geçersiz 
1053 Hizmet, belirli aralıklarla yapılan başlama veya denetim isteğine yanıt vermedi. 
1054 Hizmet için iş parçacığı oluşturulamadı. 
1055 Hizmet veri tabanı kilitli. 
1056 Bir hizmet kopyası halen çalışıyor. 
1057 Kullanıcı hesabı adı geçersiz veya yok. 
1058 Belirtilen hizmet kapalı veya başlatılamıyor. 
1059 Döngüsel hizmet bağımlılığı belirtilmiş. 
1060 Belirtilen hizmet, yüklü bir hizmet olarak yok. 
1061 Hizmet, şu anda denetim iletilerini kabul edemez. 
1062 Hizmet başlatılmadı. 
1063 Hizmet işlemi, hizmet denetleyicisine bağlanamadı. 
1064 Denetim isteğini ele alırken, hizmet için özel bir durum oluştu. 
1065 Belirtilen veri tabanı yok. 
1066 Hizmet, hizmete özel bir hata kodu geri döndürdü. 
1067 İşlem beklenmeyen biçimde sonlandı. 
1068 Bağımlılık hizmeti veya grubu başlayamadı. 
1069 Oturum açma hatası nedeniyle hizmet başlamadı. 
1070 Hizmet, başladıktan sonra belirsiz durumda kalıyor. 
1071 Belirtilen hizmet veri tabanı kilidi geçersiz. 
1072 Belirtilen hizmet silmek üzere imlenmiş. 
1073 Belirtilen hizmet halen var. 
1074 Sistem halen, bilinen en son ve en iyi yapılandırma ile çalıştırılıyor. 
1075 Bağımlılık hizmeti yok veya silmek üzere imlenmiş. 
1076 Güncel açma düzeni, bilinen en iyi denetim kümesi olarak kullanmak üzere onaylanmış. 
1077 Son açıştan bu yana, hizmeti başlatma denemesi olmadı. 
1078 Ad, bir hizmet adı veya hizmet görüntü adı olarak halen kullanılıyor. 
1100 Kartuşun fiziksel olarak sonuna gelindi. 
1101 Kartuş erişimi dosya imine ulaştı. 
1102 Kartuş veya bölümleme başlangıcı ile karşılaşıldı. 
1103 Kartuş erişimi, dosya kümesi sonuna erişti. 
1104 Kartuşta başka veri yok. 
1105 Kartuş bölümlenemedi. 
1106 Çok birime bölünmüş yeni bir kartuşa erişirken, güncel blok boyutu hatalı. 
1107 Kartuş yüklenirken, bölümleme bilgisi bulunamadı. 
1108 Ortam itme mekanizması kilitlenemedi. 
1109 Ortam yüklemesi kaldırılamıyor. 
1110 Sürücüdeki ortam değişmiş olabilir. 
1111 G/Ç yolu sıfırlandı. 
1112 Sürücüde ortam yok. 
1113 Hedef çoklu bayt kod sayfasındaki Unicode karakteri için eşleşme yok. 
1114 Devingen bağlantı kitaplığını (DLL) başlatma işlemi başarısız. 
1115 Sistem kapatma işlemi sürüyor. 
1116 Süren kapatma işlemi olmadığı için sistem kapatma işlemi iptal edilemiyor. 
1117 Bir G/Ç aygıt hatası nedeniyle istek yürütülemedi. 
1118 Hiç bir seri aygıt başarıyla başlatılamadı. Seri sürücüsü bellekten düşürülecek. 
1119 Diğer aygıtlarla bir kesme isteğini (IRQ) paylaşan aygıt açılamadı. Bu IRQ’yü kullanan en az bir diğer aygıt halen açık. 
1120 Seri bir G/Ç işlemi, seri bağlantı noktasına bir başkayazma işlemi ile tamamlandı. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER sıfıra ulaştı.) 
1121 Zaman aşımı aralığı aşıldığı için seri bir G/Ç işlemi tamamlandı. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER sıfıra ulaşmadı.) 
1122 Disket sürücüsünde Kimlik adres imi bulunamadı. 
1123 Disket sürücüsü bölüt kimlik alanı ile disket sürücüsü denetleyicisi iz adresi arasında uyumsuzluk. 
1124 Disket sürücüsü denetleyicisi, kendi sürücüsü tarafından anlaşılamayan bir hata bildirdi. 
1125 Disket sürücüsü denetleyicisi, kendi saklayıcılarında tutarsız sonuçlar bildirdi. 
1126 Sabit diske erişirken, çok sayıda denemeye rağmen, bir ayarlama işlemi başarısız oldu. 
1127 Sabit diske erişirken, çok sayıda denemeye rağmen, bir disk işlemi başarısız oldu. 
1128 Sabit diske erişirken, bir disk denetleyicisi sıfırlaması gerekti, ancak bu bile başarısız oldu. 
1129 Kartuşun fiziksel olarak sonuna erişildi. 
1130 Bu komutu yürütmek için yeterli sunucu kayıt alanı yok. 
1131 Olası bir kilitlenme durumu algılandı. 
1132 Belirtilen temel adresin veya dosya konumunun doğru hizalaması yok. 
1140 Sistemin güç durumunu değiştirme denemesi, bir başka uygulama veya sürücü tarafından reddedildi. 
1141 Sistem BIOS’u, sistem güç durumunu değiştirme denemesinde başarısız oldu. 
1150 Belirtilen program daha yeni bir Windows sürümü gerektiriyor. 
1151 Belirtilen program bir Windows veya MS-DOS programı değil. 
1152 Belirtilen programın birden fazla kopyası başlatılamaz. 
1153 Belirtilen program daha eski bir Windows sürümü için yazılmış. 
1154 Bu uygulamayı çalıştırmak için gerekli kitaplık dosyalarından biri zarar görmüş. 
1155 Bu işlem için belirtilen dosyayla hiçbir uygulama birleştirilmemiş. 
1156 Komutu uygulamaya gönderirken bir hata oluştu. 
1157 Bu uygulamayı çalıştırmak için gerekli kitaplık dosyalarından biri bulunamıyor. 
1200 Belirtilen aygıt adı geçersiz. 
1201 Aygıt halen bağlı değil, ancak bu, anımsanan bir bağlantı. 
1202 Daha önce anımsanmış bir aygıtı anımsamak için bir deneme yapıldı. 
1203 Verilen ağ yolunda ağ sağlayıcısı yok. 
1204 Belirtilen ağ sağlayıcısı adı geçersiz. 
1205 Ağ bağlantı profili açılamıyor. 
1206 Ağ bağlantı profili bozuk. 
1207 Bir kap olmayan sayılamıyor. 
1208 Bir uzatılmış hata oluştu. 
1209 Belirtilen grup adının biçimi geçersiz. 
1210 Belirtilen bilgisayar adının biçimi geçersiz. 
1211 Belirtilen eylem adının biçimi geçersiz. 
1212 Belirtilen etki alanı adının biçimi geçersiz. 
1213 Belirtilen hizmet adının biçimi geçersiz. 
1214 Belirtilen ağ adının biçimi geçersiz. 
1215 Belirtilen paylaşım adının biçimi geçersiz. 
1216 Belirtilen parola adının biçimi geçersiz. 
1217 Belirtilen ileti adının biçimi geçersiz. 
1218 Belirtilen ileti hedefinin biçimi geçersiz. 
1219 Sağlanan tanıtım belgeleri varolan tanıtım belgeleri kümesi ile çakışıyor. 
1220 Bir ağ sunucusunda oturum açılması istendi, ancak bu sunucuya halen çok fazla sayıda oturum var. 
1221 Çalışma grubu veya etki alanı adı halen ağdaki bir başka bilgisayar tarafından kullanılıyor. 
1222 Ağ yok veya başlatılmamış. 
1223 İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi. 
1224 İstenen işlem, kullanıcıya eşleşmiş bölümü açık olan bir dosyada yürütülemez. 
1225 Uzaktaki sistem ağ bağlantısını reddetti. 
1226 Ağ bağlantısı dikkatlice kapatıldı. 
1227 Ağ taşıması son ucunun, halen, kendisiyle ilişkilendirilmiş bir adresi var. 
1228 Henüz bir adres, ağın son ucuna ilişkilendirilmedi. 
1229 Varolmayan bir ağ bağlantısı üzerinde bir işlem denendi. 
1230 Etkin ağ bağlantısında geçersiz bir işlem denendi. 
1231 Uzaktaki ağa taşıma tarafından erişilemiyor. 
1232 Uzaktaki ağa taşıma tarafından erişilemiyor. 
1233 Uzaktaki sistem taşıma iletişim kurallarını desteklemiyor. 
1234 Uzaktaki sistemde, hedef olan ağ son ucunda çalışan hizmet yok. 
1235 İstek reddedildi. 
1236 Ağ bağlantısı yerel sistem tarafından reddedildi. 
1237 İşlem tamamlanamadı. Yeniden denenmeli. 
1238 Bu sunucuya aynı anda yapılacak bağlantı sayısı sınırı aşıldığından, yeni bağlantı yapılamadı. 
1239 Bu kullanıcı için günün izin verilmeyen saatinde oturum açma isteği. 
1240 Kullanıcı, bu istasyondan oturum açmaya yetkili değil. 
1241 İstenen işlem için ağ adresi kullanılamadı. 
1242 Hizmet halen kayıtlı. 
1243 Belirtilen hizmet yok. 
1244 Kullanıcıya yetki verilmediğinden istenmekte olan işlem gerçekleştirilemedi. 
1245 Kullanıcı ağ oturumu açmadığından istenmekte olan işlem gerçekleştirilemedi. Belirtilen hizmet yok. 
1246 Çağıranın çalışmaya devam etmesini isteyen geri dönüş işlemde. 
1247 Başlatma işlemi tamamlanmış durumda iken, başlatma işlemini yürütme isteği yapıldı. 
1248 Başka yerel aygıt yok. 
1300 Başvurulan ayrıcalıkların tümü arayan kişiye atanmamış. 
1301 Kullanıcı hesap adları ve güvenlik kimlikleri arasındaki eşleştirmelerden bazıları yapılamadı. 
1302 Bu kullanıcı hesabı için hiçbir sistem bildirme sınırı özellikle ayarlanmamış. 
1303 Geçerli şifreleme anahtarı yok. İyi bilinen bir şifreleme anahtarı geri döndü. 
1304 NT parolası, bir LAN Manager parolasına dönüştürmek için çok karmaşık. Geri dönen LAN Manager parolasında NULL değeri var. 
1305 Yayın düzeyi bilinmiyor. 
1306 İki yayın düzeyinin uyumsuz olduğunu belirtir. 
1307 Bu güvenlik kimliği, bu nesnenin sahibi olarak atanmamış olabilir. 
1308 Bu güvenlik kimliği, bir nesnenin ana grubu olarak atanmamış olabilir. 
1309 Geçerli bir istemciyi temsil etmeyen bir yolla bir temsil belirteci üzerinde işlem yapılmaya çalışıldı. 
1310 Grup kapatılmayabilir. 
1311 Oturum açma isteğine hizmet edecek geçerli sunucu yok. 
1312 Belirtilen oturum yok. Daha önce kapatılmış olabilir. 
1313 Belirtilen ayrıcalık yok. 
1314 Gereken ayrıcalık istemci tarafından sağlanmıyor. 
1315 Sağlanan ad uygun şekilde oluşturulmuş bir kullanıcı hesabı adı değil. 
1316 Belirtilen kullanıcı zaten var. 
1317 Belirtilen kullanıcı yok. 
1318 Belirtilen grup zaten var. 
1319 Belirtilen grup yok. 
1320 Belirtilen kullanıcı hesabı adı zaten bir grubun üyesi veya belirtilen grup bir üyeye sahip olduğundan silinemiyor. 
1321 Belirtilen kullanıcı hesabı adı belirtilen grup hesabının bir üyesi değil. 
1322 Son kalan yönetici hesabı adı devreden çıkarılamıyor veya silinemiyor. 
1323 Parola güncelleştirilemiyor. Geçerli parola olarak sağlanan değer hatalı. 
1324 Parola güncelleştirilemiyor. Yeni parola olarak sağlanan değer parola içinde izin verilmeyen değerler içeriyor. 
1325 Bir parola güncelleştirme kuralına uyulmadığı için parola güncelleştirilemiyor. 
1326 Oturum açma başarısızlığı: bilinmeyen kullanıcı adı veya hatalı parola. 
1327 Oturum açma başarısızlığı: kullanıcı hesabı sınırlaması. 
1328 Oturum açma başarısızlığı: hesap oturum açma zaman sınırlaması hatası. 
1329 Oturum açma başarısızlığı: kullanıcının bu bilgisayarda oturum açma hakkı yok. 
1330 Oturum açma başarısızlığı: belirtilen hesap adı parolasının süresi dolmuş. 
1331 Oturum açma başarısızlığı: hesap şu anda devre dışında. 
1332 Kullanıcı hesap adlarıyla güvenlik kimlikleri arasında hiçbir eşleştirme yapılmadı. 
1333 Bir anda, çok fazla yerel kullanıcı belirleyicisi (LUIDs) istendi. 
1334 Başka geçerli yerel kullanıcı belirleyicisi (LUIDs) yok. 
1335 Bu özel kullanım için, güvenlik kimliğinin alt yetki kısmı geçersiz. 
1336 Erişim denetim listesi (ACL) yapısı geçersiz. 
1337 Güvenlik kimliği yapısı geçersiz. 
1338 Güvenlik açıklayıcısı yapısı geçersiz. 
1340 Kalan erişim denetim listesi (ACL) veya erişim denetim girdisi (ACE) oluşturulamadı. 
1341 Sunucu halen kapalı. 
1342 Sunucu halen açık. 
1343 Sağlanan değer, belirleyici bir yetki için geçersiz bir değerdi. 
1344 Güvenlik bilgisi güncelleştirmeleri için yetersiz bellek. 
1345 Belirtilen öznitelikler geçersiz veya bir bütün olarak grup öznitelikleri ile uyumsuz. 
1346 Gereken temsil düzeyi sağlanmadı veya sağlanan temsil düzeyi geçersiz. 
1347 Bir belirsiz düzey güvenlik belirteci açılamıyor. 
1348 Gereken geçerlilik bilgisi sınıfı geçersiz. 
1349 Belirtecin türü kullanım şekline uygun değil. 
1350 İlişkilendirilmiş güvenliği olmayan bir nesne üzerinde güvenlik işlemi yürütülemez. 
1351 Windows NT Sunucusu’na erişilemediğini veya etki alanı içindeki nesnelerin, gerekli bilgi alınamayacak şekilde korunduğunu belirtir. 
1352 Güvenlik hesabı yöneticisi (SAM) veya yerel güvenlik yetkili (LSA) sunucusu güvenlik işlemini gerçekleştirmek için yanlış durumdaydı. 
1353 Etki alanı, güvenlik işlemini yürütmek için hatalı durumda idi. 
1354 Bu işleme sadece Ana Etki Alanı Denetleyicisi için izin verilmiş. 
1355 Belirtilen etki alanı yok. 
1356 Belirtilen etki alanı zaten var. 
1357 Sunucu başına etki alanı sayısı sınırını aşan bir istek yapıldı. 
1358 Diskteki feci bir ortam arızası veya veri yapısı bozulması nedeniyle istenen işlem tamamlanamıyor. 
1359 Güvenlik hesabı veritabanında bir iç tutarsızlık var. 
1360 Genel erişim türleri, genel olmayan türlere eşlenmiş olması gereken bir erişim maskesi içinde bulunuyorlar. 
1361 Güvenlik tanımlayıcısı doğru biçimde değil (mutlak veya kendine bağlı). 
1362 İstenen eylem, sadece oturum açma işlemleri ile kullanılmak üzere sınırlı. Arama işlemi, bir oturum açma işlemi olarak kayıtlı değil. 
1363 Halen kullanımda olan bir kimlik ile yeni bir oturum başlatılamıyor. 
1364 Belirtilen doğrulama paketi bilinmiyor. 
1365 Oturum, istenen işlemle tutarlı bir durumda değil. 
1366 Oturum kimliği halen kullanımda. 
1367 Oturum açma isteği, geçersiz bir oturum açma türü değeri içerdi. 
1368 Adlandırılmış borudan, veri bu borudan okununcaya kadar temsil edilemiyor. 
1369 Kayıt defteri alt ağacının işlem durumu, istenen işlem ile uyumsuz. 
1370 Bir iç güvenlik veritabanı bozukluğu ile karşılaşıldı. 
1371 Hazır hesaplarda bu işlem gerçekleştirilemez. 
1372 Bu işlem hazırdaki özel grup üzerinde yürütülemez. 
1373 Bu işlem hazırdaki özel kullanıcı üzerinde yürütülemez. 
1374 Grup halen kullanıcının ana grubu olduğu için, kullanıcı gruptan çıkarılamaz. 
1375 Belirteç zaten bir birincil belirteç olarak kullanımda. 
1376 Belirtilen yerel grup yok. 
1377 Belirtilen hesap adı yerel grubun bir üyesi değil. 
1378 Belirtilen hesap adı zaten yerel grubun bir üyesi. 
1379 Belirtilen yerel grup halen var. 
1380 Oturum açma başarısızlığı: kullanıcı, bu bilgisayarda gereken oturum açma türünü kabul etmedi. 
1381 Bir tek sistem içinde saklanabilecek en fazla sayıda sır sayısı aşıldı. 
1382 Bir sırrın uzunluğu, izin verilen en büyük uzunluğu aşıyor. 
1383 Yerel güvenlik yetki veritabanı, bir iç tutarsızlık içeriyor. 
1384 Bir oturum açma denemesi sırasında, kullanıcının güvenlik bilgisi çok fazla güvenlik kimliği biriktirdi. 
1385 Oturum açma başarısızlığı: kullanıcı, bu bilgisayarda gereken oturum açma türünü kabul etmedi. 
1386 Bir kullanıcı parolasını değiştirmek için, çapraz şifreli parola gerekli. 
1387 Yeni üye yerel gruba eklenemiyor çünkü üye yok. 
1388 Üye yanlış kullanıcı hesabı türüne sahip olduğundan yerel gruba yeni bir üye eklenemedi. 
1389 Çok fazla güvenlik kimliği belirtildi. 
1390 Bu kullanıcı parolasını değiştirmek için, çapraz şifreli parola gerekli. 
1391 Bir ACL’nin miras kalabilen bileşenler içerdiğini belirtir 
1392 Dosya veya dizin bozuk ve okunamaz durumda. 
1393 Disk yapısı bozuk ve okunamaz durumda. 
1394 Belirtilen oturum için kullanıcı oturum anahtarı yok. 
1395 Erişilmekte olan hizmet belirli sayıda bağlantı için lisans edilmiş. Hizmetin kabul edebileceği kadar bağlantı bulunduğundan hizmete şu anda başka bağlantı yapılamaz. 
1400 Geçersiz pencere tutamacı. 
1401 Geçersiz menü tutamağı. 
1402 Geçersiz imleç tutamağı. 
1403 Geçersiz hızlandırma tablosu tutamağı. 
1404 Geçersiz kanca tutamağı. 
1405 Çoklu pencere konumu yapısına geçersiz tutamak. 
1406 Üst düzey alt pencere oluşturulamadı."Windows hata mesajlarının anlamları nelerdir?" Hakkında Kafanıza Takılanı Hemen Sorun

Çağrı Polat

Şu anda DEU Bilgisayar Mühendisliğinde Doktora yapmaktadır. " Kalıcı Gelişmiş Saldırılar ve Siber Güvenlik" üzerinde çalışmaktadır.


Bilgisayar Yüksek Mühendisidir. Ayrıca, Elektrik-Elektronik mühendisi ve İşletme bölümlerini bitirmiştir. Yüksek lisans tez konusu "kurumsal ağlarda sızma testleri ve önlemleri" idi.Akademik olarak da bilgi güvenliği üzerine çalışmaktadır.Kariyerinin ilk yıllarında bilgi işlem sorumluluğu, sistem destek uzmanlığı yaptıktan sonra, IT manager, IT koordinator ve son 3 yılda da kurumsal firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı yapmaktadır Yaklaşık 12 yıllık tecrübeye sahibidir.


9 uluslararası sınavda alınmış Microsoft sistem mühendisliği güvenlik sertifikasıyla birlikte, EC Council' den eğitim alarak CEH v9 sertifikasını almıştır. MCSE, CEH ve bilgi güvenliği başlıklarında bireysel ve kurumsal eğitimler ve seminerler vermektedir.


ISO27001:2013 BGYS konusunda baş denetçilik, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bilirkişilik ve Kamulaştırma Bilirkişilik yetkilendirme belgesi sahibidir.


Ayrıca İzmir ve Ege Bölgesinde "Bilgi Güvenliği", "Siber Güvenlik" ve "Kişisel Bilgi Güvenliği" vb. başlıklarında Üniversiteler, Belediyeler, Meslek Odaları, baro, STK ve kamu kurumlarına özel farkındalığı artırmak amacı ile ücretsiz seminerler ve eğitimler vermekte, etkinlik ve çalışmalar yapmaktadır. 16 ay gibi bir sürede 60 civarı etkinliğe çıkmıştır.