Zorunlu web sayfası yasası

1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayili "Türk Ticaret Kanunu" degisiyor. Bugünün sartlarına göre tasarlanan Tasari, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Baskani Prof. Dr. Ünal Tekinalp'le birlikte açiklandi.
Tasari ile bir çok yenilik getiriliyor. Bu yeniliklerin en önemlisi ise sirketlerin elektronik ortama tasinmasi olarak dikkat çekiyor. Diger önemli gelismeleri, elektronik alisveriste de hukuki konularin geçerli olacagi ve elektronik imzaya getirilen sinirlandirmalar olusturuyor.
Türk Ticaret Kanunu'nun degismesinde ki önemli kriterler arasinda elektronik ortamda hukuki islem kurmanin yayginlik kazanmasi gösteriliyor. "Elektronik islemler ve bilgi toplumu hizmetleri" basligi ile belirtilen bölümde, sirketlere web sitesi olusturma zorunlulugu su sekilde ifade ediliyor:


"MADDE 1502. -
1. Her sermaye sirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarina, paysahipleri ve ortaklari açisindan önem tasiyan açiklamalarina, yönetim kurulu ve genel kurul toplantilarinin hazirliklari ve yapilmasi ile ilgili, ortaklara sunulmasi gereken belgelerin açiklanmasina, bu kurullara iliskin davetlerin yapilmasina, oy verme, seffaflik ve kamuyu aydinlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu baglaminda yararli görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasina, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diger islemler ile bu kanunda ve diger kanunlarda paysahiplerinin veya ortaklarin aydinlatilmasinin öngörüldügü konulara tahsis etmek zorundadir.
Ayrica, finansal tablolari, bunlarin dipnotlari, yillik rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduguna iliskin yillik degerleme açiklamasi, denetçinin, özel denetçinin, islem denetçilerinin raporlari ve yetkili kurul ve bakanliklarin istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasini ilgilendiren konulara iliskin olarak sirketin cevap ve bildirimleri ve diger ilgili hususlar sirketin web sitesinde yayinlanir.
Bu hükümdeki yükümlülüge uymama, kanuna aykiriligin ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarini dogurur. Ceza hükümleri saklidir.
Finansal tablolari ile her türlü rapor üç yil sitede kalir.
2. Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrilmis kisminin ticaret siciline kaydi da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarina tahsis edilmis bulunan bu kisminin herkese açik nitelik tasidigi, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmis açiklamalar ve hukukî iradeler oldugu, sitenin bu kismina ulasilmasinin usul ve esaslari ile ilgili diger hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan bir yönetmelikle düzenlenir.
3. Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmis kısmında yayımlanan bilgilerin basına parantez içinde "yönlendirilmis mesaj" ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarida anilan yönetmelige uyulmak suretiyle degistirilebilir. Tahsis edilen kisimda yer alan bir mesajin yönlendirildigi karinedir.
4. Yönlendirilmis mesajlarin basili sekilleri 82 nci madde uyarinca ayrica saklanir. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip sirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onayli bir deftere sira numarasina göre yazilir veya yapistirilir. Daha sonra sitede yayinlanan bilgilerde bir degisiklik yapilirsa, degisiklige iliskin olarak yukaridaki islem tekrarlanir."
Elektronik Alisveris
Ayrica elektronik alisveriste de kanun hükümlerinin geçerli oldugunu gösteren bir madde yer aliyor. Böylece normal alisveriste oldugu gibi elektronik alisveriste de yapilacak islemlerin geçerliligi hukuksal olarak saglaniyor. Ilgili madde de söyle deniliyor:
"MADDE 1503. -
1. Taraflarin açikça anlasmalari ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrasi saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyid mektubu, istirak taahhütnamesi, toplanti çagrilari ve bu hüküm uyarinca yapilan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözlesmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmisse hüküm ifade eder."


Güvenli elektronik imza
Elektronik imzanin hukuksal geçerliliginin sinirlari da çiziliyor. Tasariya göre, "Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemeyecegi, bu senetlere iliskin arz, kabul, aval gibi senet üzerinde gerçeklestirilen islemler güvenli elektronik imza ile yapilamayacagi" belirtiliyor.
Ancak e-imzanin uluslararasi uygulamada geçerliligi artarsa yasagin Adalet Bakanliginin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kaldirilacagi kaydediliyor.
Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul Tasari, sirketlere web sitesi zorunlulugundan sonra bir de on- line genel kurul olanagi getiriyor. Tasari da ilgili madde de su ifadelere yer veriliyor:

"MADDE 1505. -
1. a ) Sermaye sirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantilarina görüntü ve ses aktarilmasi yoluyla katilabilmeleri ve oy vermeleri esas sözlesme veya sirket sözlesmesiyle düzenlenebilir.
b ) Kollektif , komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüs sirketlerde, sirket sözlesmesinde ve esas sözlesmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katilma, öneride bulunma ve oy verme fiziki katilimin öneride bulunmanin ve oy vermenin bütün sonuçlarini dogurur.
c) Yukarida öngörülen hallerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, sirketin bu amaca özgülenmis bir Web sitesine sahip bulunulmasi, ortagin bu yolda talepte bulunmasi elektronik ortam araçlarinin etkin katilmaya elverisliliginin bir teknik raporla kanitlanip bu raporun tescil ve ilân edilmis olmasi, oy kullananlarin kimliklerinin saklanmasi gerekir.
d) Yukarida anilan sirketlerde esas sözlesme veya sirket sözlesmesi geregi sirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanin bütün sartlarini gerçeklestiriri ve ortaga gerekli bütün araçlari saglar.
e) Yukaridaki hükümler çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafindan kullanilmasina ve uygulamaya iliskin kurallar Sanayi ve Ticaret Bakanliginca hazirlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
2. a) Anonim sirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katilma, öneride bulunma, görüs açiklama ve oy verme, fizikî katilmanin ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarini dogurur. Bu hükmün uygulanmasi esaslari bir Bakanlar Kurulu Tüzügü ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katilmaya ve oy vermeye iliskin esas sözlesme hükmünün örnegi yer alir.
Anonim sirketler Tüzükten aynen aktarilacak olan bu hükümde degisiklik yapamazlar. Tüzük ayrica oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafindan kullanilmasini saglayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fikrasinda öngörülen komiserlerin bu hususa iliskin yetkilerini içerir.
b) Bu Tüzügün yürürlüge girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katilma ve oy kullanma sisteminin uygulanmasi pay senetleri borsaya kota edilmis sirketlerde zorunlu hale gelir.
3. Birinci fikranin (e) bendindeki yönetmelik ile pay sahibinin temsilcisine Web sitesi araciligiyla talimat vermesi esas ve usulleri düzenlenebilir.
2. Uygulama kurallari


MADDE 1506. -
1. Elektronik ortami kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini sirkete bildirirler.
E) Kurumsal yönetim ilkeleri


MADDE 1507. -
# Halka açik anonim sirketlere kurumsal yönetim ilkelerini, yönetim kurulunun buna iliskin açiklamasinin esaslarini ve sirketlerin bu yönden derecelendirme kural ve sonuçlarini Sermaye Piyasasi Kurulu belirler. Baska kurumlar, kurullar ve kuruluslar Sermaye Piyasasi Kurulunun onayini almak sartiyla, sadece kendi alanlari için geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili, ayrintiya iliskin sinirli düzenlemeler yapabilirler."

Kafanıza Takılanı Hemen Sorun